અમે મોટા અને મધ્યમ કદના સાહસો માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. આગળ વધવુ!
હેબેઈ ઝાઓફેંગ પર્યાવરણીય સુરક્ષા ટેકનોલોજી કંપની, લિ.

એફઆરપી એસિડ અને આલ્કલી સ્ટોરેજ ટાંકી

  • FRP Acid and alkali storage tank

    એફઆરપી એસિડ અને આલ્કલી સ્ટોરેજ ટાંકી

    એફઆરપી સ્ટોરેજ ટાંકી એ એક પ્રકારની એફઆરપી પ્રોડક્ટ્સ છે, જે મુખ્યત્વે એક નવી સંયુક્ત સામગ્રી છે જે ગ્લાસ ફાઇબરને રિઇન્ફોર્સિંગ એજન્ટ તરીકે અને માઇક્રોકોમ્પ્યુટર-નિયંત્રિત મશીન દ્વારા બાઈન્ડર તરીકે રેઝિન દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. એફઆરપી સ્ટોરેજ ટાંકીઓમાં કાટ પ્રતિકાર હોય છે